3 feb 2020

250 leiligheter ved Smestad stasjon?

Se vedlagte nettlenker.

Aftenposten 3. februar 2020 (pdf/nedlastimg): /?nid=47075

Akersposten 2018: https://akersposten.no/nyheter/her-er-planene-for-smestadkvartalet/19.2181