Endret: 3 jun 2019     Opprettet: 13 apr 2019

BEBOERSKRIV APRIL 2019

Våren er kommet og styret ønsker alle beboere velkommen til en ny og lang sommer.

Dato for aktivitet og (noen) arbeider 
7-9 mai       asfaltering av internveier og parkeringsplasser
21 mai        felles dugnad 
22 mai       renhold av garasjen
3 juni         generalforsamling, dette beboerskriv ansees som varsel/innkalling
6 juni         rydding av fellesboder

------------------------
Dette beboerskrivet er en kortversjon, utvidet beskrivelse i beboerskriv primo mai 2019.
 

 

Arbeider, avtalte:

Sykkelboder; ferdig etter påske, men endring i utforming av ytterdører, dermed forsinket mht lås.

Asfaltering, kantstein, fartsdumper og kummer; se dato

Ytterdører i trapperom og garasje; i bestilling

Nye ventilasjonsavtrekk i garasje (trekker luft fra leilighetene); antatt montering før eller etter fellesferien

Veibom mellom Stensjordet og Smestaddammen; etter påske

 

Arbeider, mottatte tilbud

Sikringer i garasje (grunnet brannfare)

Belysning i garasje

Brannvarsling i garasje

Brannvarsling i trapperom

 

Endringer, planlagt

Strøm til el-biler vurderes endret til automatisk måling av hver bil. Eier kan dermed velge strømleverandør selv.

 

Nye kontrakter

Renhold; avtale med Økonomiske Løsninger avsluttet, ny inngått med 1 Hjelpende Hånd

 

------------------------

Asfaltering

Arbeidet medfører begrenset bruk av internveier og parkeringsplasser. Èn av parkeringsplassene vil kunne brukes mens asfaltering gjennomføres på den andre. Beboere som har behov for drosje, må planlegge dette.

 

Renhold av garasjen – utføres onsdag 22.mai!

Det vurderes stor rengjøring av garasje inkl. feiing og rengjøring av asfaltdekket samt spyling av vegger (sist utført i 2016). Alle biler må være kjørt ut av garasjen innen kl 08:00 og alle plasser må være ryddet (kun hjul som henger på vegg). Leverandør tar ikke ansvar for gods som ligger igjen og blir fuktig. Biler som ikke er flyttet vil bli pålagt kostnad for manuelt renhold (under bilen og på vegg). Tilsvarende der det er tung lagring som ikke lar seg flytte.

 

Felles dugnad

Containere etter avtale.

Mindre arbeider med sosialt treff; grill, mat og drikke.

 

Generalforsamling

Styret vil legge frem forslag til endringer i borettslagets Vedtekter og nødvendig tillegg i Husordensregler og Retningslinjer (2018) som følge av erfaring med til dels store oppussingsarbeider i enkelte leiligheter.

Saksfremstilling blir presentert i Innkalling til Generalforsamling 2019.

 

Rydding av fellesboder

Arbeidet vil bli gjennomført av styret, vaktmester evt andre.

Informasjon om beboernes ansvar og forberedelse blir meddelt i eget notat.

 

Lekeplass syd

Oppgraderes, fremdrift pt usikker grunnet kontakt/kontrakt med graveentreprenør

 

Landskapsplan for Smestaddammen borettslag

Presenteres på generalforsamlingen.

 

Egne monterte avtrekksvifter

Det vises til Husordensregler og tidligere beboerskriv. Leiligheter der slike vifter ble påvist under arbeid med rensing av rør i august og desember 2018, vil få skriftlig anmodning om å demontere, fjerne disse. Henvendelsen vil bli fulgt opp av senere dokumentasjon.

 

Balkonger, gulv

Vedlikehold av gulv på balkonger vil bli gjennomført etter begrenset budsjett i 2019 (2018: 7 balkonger). Beboere må selv søke styret med vedlagt foto og begrunnelse.

 

 

Generelt

Oppussing, rehabilitering av leiligheter blir stadig mer omfattende; våre Vedtekter og Husordensregler antok at slikt arbeid var begrenset, f.eks. ny parkett og ny kjøkkeninnredning. I dag opplever vi ‘total renovering’ av HELE leiligheten. Enkelte arbeider har vært meget omfattende, pågått over lang tid og ført til støy for naboer og håndtering av bygg avfall som skader balkonger/terrasser, trapperom og utvendige arealer som fellesskapets ansvar å vedlikeholde.

Styret vil dermed legge frem tillegg og endringer i Vedtekter og Husordensregler slik at beboerne har et større ansvar for konsekvenser ved gjennomføring av slike arbeider.

Slitasje, skader og ulempe skal pålegges ansvarlig beboer, ikke fellesskapet.

 

 

 

 

 

12 april 2019

Styret

Smestaddammen borettslag