Endret: 3 jun 2019     Opprettet: 30 nov 2018

Beboerskriv November 2018

BEBOERSKRIV NOVEMBER 2018 - se Hjemmeside

 

I beboermøter ønsker styret å informere om relevante saker for borettslaget. I tillegg blir det løpende lagt ut informasjon på borettslagets hjemmeside www.smestaddammen.no.

Styret utfører sine oppgaver etter borettslagsloven samt borettslagets vedtekter og husordensregler på vegne av og med mandat fra andelseierne.

 

Tenning av Julegran

Vi samles til tenning av Julegran, Annen Søndag i Advent; kl. 18.00.

Gaveposer til barna, gløgg til voksne (mulig Nissen ikke har tid i år), julesanger rundt julegranen.

Som i fjor, minner styret om mulig hukommelsessvikt hos voksne når det gjelder tekst i våre tradisjonelle julesanger og foreslår at alle frisker opp sviktende kunnskap.

 

Ny hjemmeside

Smestaddammen borettslag har fått ny Hjemmeside:

smestaddammen.herborvi.no

og vi tar gjerne i mot forslag til ideer for videre utvikling.

Den ‘gamle’ Hjemmesiden vil være operativ en tid fremover inntil all info er flyttet til ny.

 

Fellesarealer, endringer og bruk

Etter 30 år er våre vaner og rutiner for bruk av fellesboder endret.

Da borettslaget stod ferdig i 1989 var det 30 uteplasser for sykler og små rom i fellesbodene som ikke egnet seg for bl.a. sykler og barnevogner. I dag er det registrert ca 125 sykler; flere har mer enn én og vi vil etterhvert få ‘kassesykler’ (2,5 m lange) som også skal kunne parkeres sikkert.

Små rom i fellesbodene er etetrhvert fjernet for å oppnå bedre fleksibilitet med oppbevaring av sykler, sportsutstyr og barnevogner.

60 A-D har store arealer. 62 A-C noe mindre, men boden er allerede full med sykler.

64 A-C har begrenset areal som heller ikke er oppvarmet.

Beboere som har 2 sykler (evt flere) eller ønsker å oppbevare sportsutstyr o.l. i fellesbod, må dermed benytte 60 A-D; egen låsbrikke gir adgang til alle fellesboder.

Nytt sykkel hus utenfor 60d-62a er ferdig (vinduer ikke montert), rommet har lys, er oppvarmet og kan benyttes til oppbevaring av sykler og barnevogner; låsbar ytterdør blir montert primo 2019.

Avfallshus utenfor 60b og 64a blir bygget om på samme måte våren 2019 – begge kan imidlertid nå benyttes til parkering av sykler.

 

Styrevedtak om brannsikring

Forslag til vedtak i møte 20 august 2018:

‘Arbeidet med brannsikring i alle deler av borettslaget fellesarealer (garasje, fellesboder, trapperom og leiligheter) skal prioriteres, oppdateres’. Vedtaket enstemmig vedtatt.

Norsk Brannvern er siden 2016 engasjert for årlig kontroll av fellesarealer og andeler (røykvarslere og brannslukningsapparater). Styret vil innhente tilbud på tekniske løsninger for brannvarsling i trapperommene og garasje.

Når fellesboder og sykkelhus er ferdigstilte, vil det ikke lenger være tillatt med oppbevaring av brannfarlige ting i trapperommene og oppbevaring av barnevogner på dagtid vil ikke bli tillatt.

 

Lov om borettslag, Vedtekter, Husordensregler og Retningslinjer

Borettslagets vedtekter ble i Generalforsamlingen 2016 tillagt en bestemmelse om ‘Helhetlig og stilrent bygningsmessige uttrykk’; dette gjeldt i hovedsak fasader mot grøntarealet, terrasser, balkonger, stakitt (espalier) og markiser.

I 2018 vedtok Generalforsamlingen nye Husordensregler.

Om kort tid vil styret legge frem ‘Retningslinjer ’ som i hovedsak tar for seg råd og forpliktelser med oppussing av leiligheter.

Innen Generalforsmalingen 2019 vil det i tillegg bli utarbeide ‘Slik har vi det’; en funksjonsbeskrivelse av tekniske og etv andre forhold (ventilasjon, postkasser, nøkler og lås, mm).

Med erfaring fra de siste årene, vil styret etter hvert også informere om beboernes (og styrets) ansvar og forpliktelser overfor alminnelig lovverk og borettslagets vedtekter, ordensregler og retningslinjer.

 

Nytt avfallsdepot, kildesortering

Avfallshåndtering fungerer etter kommunens rutine, bakken foran containerne vil bli gjort ferdig, asfaltert våren 2019 (se under).

Forøvrig vises til forrige Beboerskriv om sortering (legges på ny Hjemmeside)

 

Rensing av interne avløp og ventilasjon, 2

Ny dato for neste rensing av interne rør og avtrekksrør er FREDAG 14 DESEMBER fra kl 07.30 og blir gjennomført og fulgt opp på samme betingelser som første gang; se info tavle i oppgangene; ref Borettslagsloven § 5.17 og Smestaddammen borettslags vedtekter § 5.2 avsnitt 4.

Ved rens av ventilasjonsrør i 2015 og i august 2018 ble det registrert flere leligheter som hadde montert ulovlig avtrekk i kjøkken og på bad.

Styret vil be beboere som har montert ulovlige avtrekk signere en erklæring om at disse blir avviklet og fjernet.

Borettslagets ventilasjonsanlegg er enkelt og med begrensete muligheter for justeringer. Styret vil likevel engasjere fagkunnskap i 2019 for vurdering av kapasitet og brannsikkerhet.

 

Bygningsskader, lekkasje i 62 B

Det har over lenge tid vært lekkasjer fra ‘tak’ til inngangen i 62 og årsaken vanskelig å finne. Det er imidlertid  - forhåpentligvis – nå avdekket at utvendige glasslister (neopren, ‘gummilister’) er sprukket (tørket av ultrafiolett lys etter 30 år). Regnvann på glassruten renner ned og inn i sprekker på neoprenlistene, deretter inn og ned i karmene til tak (himling) i inngangen.

Nye neoprenlister er bestilt og vi håer dette vil være tilstrekkelig for å stoppe videre lekkasje.

 

Pågående arbeid

Det utføres flekking, sementpuss av sår og maling på betongveggene i garasjen.

 

LØFTET

Enkelte arbeider er forsinket; ny sykkelbod får vinduer og ytterpanel (forhåpentligvis) før jul og låsbar dør primo 2019.

Forespørsel om kostnad for dører til innganger, fellesboder og garasje er sendt leverandører.

Pristilbud om asfaltering av interne veier er mottatt og vil bli lagt ca april 2019.

Ny lekeplass syd vil bli opparbeidet våren 2019, omfang og kostnader vurderes ift finansiering av LØFTET.

Ny baldakin med lys over garasjeport nord sendes til kostnadsvurdering primo 2019.

 

Varsel om endring av felleskostnader

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 3,1 % * fra 01.01.2019. Dersom du har avtale med autogiro, må du selv endre dette i din nettbank, evt ta kontakt med banken.

*(Konsumprisindeksen 2017-2018).

 

 

 

 

Styret

11.11.2018