Endret: 1 jul 2019     Opprettet: 16 jun 2019

Nye avtrekksvifter i garasjen monteres 18. og 19. juni kl 09 - 16

Montering av

nye avtrekksvifter i garasjen

 

 

Tirsdag 18 og onsdag 19 juni kl 09 - 16 blir de gamle avtrekksviftene (i garasjen)

fjernet og nye montert.

Enkelte biler må flyttes og eierne blir meddelt ved e-post, sms eller telefon.

De nye viftene kan justeres for hver trappeoppgang, ikke felles som til nå.

Beboere (i samme oppgang) kan dermed bli enige om frekvens og styrke,

men den første tiden vil det kunne oppleves for sterkt eller for svakt avtrekk.

 

Nye utgangsdører er planlagt montert fra mandag 24 juni.