Endret: 3 jun 2019     Opprettet: 25 apr 2019

Nye styremedlemmer søkes

Hei alle sammen.
Vi trenger kandidater til borettslagets styre.

Styret består i dag av totalt 6 medlemmer hvorav 4 er aktive styremedlemmer, også er det 2 varamedlemmer.

Følgende skal velges ved neste generalforsamling i mai:
A) 2 styremedlemmer for 2 år.
B) 2 varamedlemmer for 1 år.
C) Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år.

Styrets oppgaver slik de er beskrevet i vedtektene:
1. Styret skal lede Smestaddammen borettslag i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
2. Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
3. Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene Styrets ansvar og arbeidsrutiner er nedfelt i ‘RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID I SMESTADDAMMEN BORETTSLAG’.

Er du interessert eller kjenner noe som vil være med å bidra så kan du ta direkte kontakt med valgkomiteen som består av:
- Anders Daaland, 60C, tlf. 916 97 557
- Arne Martin Laxå, 60D, tlf. 451 51 324