Endret: 1 jul 2019     Opprettet: 3 jun 2019

Rydding av boder i kjeller og loft torsdag 6 juni 2019

Varslet stor fellesrydding krever forberedelser og utsettes til medio august 2019. Torsdag 6 juni gjennomføres derfor kun egen rydding

Styret minner om

Rydding av boder i kjeller og loft

torsdag 6 juni 2019

Varslet stor fellesrydding krever forberedelser og utsettes til medio august 2019.

Torsdag 6 juni gjennomføres derfor kun egen rydding; beboere oppfordres til å rydde i egne- og fellesboder.

To containere for blandet avfall blir tilgjengelige på parkering syd fra torsdag morgen til fredag ettermiddag.

Elektriske artikler og spesialavfall kan IKKE kastes i container, men leveres på kildesortering ved Ring 3, tre minutter kjøring fra borettslaget.

Styret minner for ordens skyld om at felles ‘ryddesjau’ i august blir omfattende.