23 apr 2020

Digital generalforsamling 2020

Starter 02.06.2020.

 
Digital gjennomføring av borettslagets generalforsamling i 2020; /?nid=47913

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus, vil den ordinære generalforsamlingen i borettslaget bli avholdt digitalt. Dette foregår ved hjelp av løsningen Digitalt årsmøte fra OBOS.
I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført generalforsamlingen denne våren.

Vi begrenser behandlingen til de lovpålagte sakene:
- Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for 2019
- Valg av tillitsvalgte
- Godkjenning av eventuelt honorar til tillitsvalgte
Behandling av andre saker/forslag utsettes til et senere møte, når koronatiltakene tillater dette.

Generalforsamlingen:
- Møtet åpnes 02.06.2020
- Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 10.06.2020

Hvordan deltar du digitalt?
- Du får en link via SMS/epost og/eller via Vibbo.no.
- Du kan også finne møtet ved å gå inn på https://vibbo.no/bussforernes
- Trykk på linken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og andre vedlegg.
- Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?
Eiere som ikke har mulighet til å delta digitalt, vil få innkallingen per post. For å delta i møtet må du benytte stemmeseddelen som er vedlagt innkallingen du får i fysisk post. Stemmeseddelen skal leveres til styreleders postkasse for at din avstemming skal bli registrert. Dette må gjøres innen utløpet av de 8 dagene møtet er åpent for avstemming.

Mvh. Styret/OBOS