14 jan 2019

Nye strømmålere

Nye strømmålere kommer uke 3, 16-18 Januar.

Nå får du ny strømmåler

 

Nå kommer det montører for å skifte strømmålere til nye AMS målere

Uke 3. onsdag 16. – fredag 18. januar.

 

Hoffsveien 60

Hoffsveien 62B

Hoffsveien 64C

 

Montøren bytter målere i tidsrommet   kl. 07.00 – kl. 19.00 og banker på etter kl. 16.00

Strømmen vil bli borte i din leilighet i ca. 15. min i løpet av dagen byttet skjer.

 

Det er ikke nødvendig at du er hjemme under målerbyttet da måler står i skap i gang.

 

Alle våre montører har legitimasjon.

Med vennlig Hilsen for Hafslund Nett

Smartservice Norge AS

Bildetekst