Endret: 20 feb 2021     Opprettet: 18 feb 2021

Dørselgere, oppdatert 20/2

Styrets generelle råd og vurdering

Til beboerne

Styret har mottatt klager på at dørselgere har blitt sluppet inn i oppgangene og
går fra dør til dør for å selge sitt produkt.

Det er fullt lovlig å drive dørsalg i Norge, og de fleste selgere legitimerer seg
skikkelig og opptrer på en høflig måte. Men det fins mange eksempler på det
motsatte. Noen selgere kan være temmelig ivrige og i overkant pågående med
sine tilbud. Dette syns noen beboere er ganske ubehagelig. Man hører dessuten
også om personer som har utgitt seg som selgere, greid å komme seg inn i
leiligheter og tatt verdigjenstander. Dette gjelder spesielt overfor eldre, og vi har
for noen år siden dessverre også opplevd det i vårt borettslag.

Som sagt er dørsalg lovlig og de som ønsker besøk av selgere må jo få lov til det.
Men styret vil generelt tilrå at man er tilbakeholden med å slippe fremmede inn i
oppgangen. Og styret vil på det sterkeste fraråde å slippe personer man ikke
kjenner eller ikke har avtale med helt inn i egen leilighet.

For ordens skyld; borettslaget kan gi oppdrag til personer eller firmaer som gjør
det nødvendig med adgang inn i enkelte eller alle leiligheter (som f.eks. Norsk
Brannvern, vaktmestertjenesten eller diverse håndverkere). Men i alle disse
tilfellene gir styret varsel på forhånd.
 

Oppdatering 20. februar;
Noen har påpekt at styret burde inkludert et punkt om korona - og det har de jo rett i. Smittefaren i byen er fortsatt høy, er til dels stigende og vi har strenge smittevernregler.
Man skal jo begrense kontakten med andre i størst mulig grad. Dørselgere går fra dør til dør, har til dels langvarige og pågående samtaler med beboere i en trang gang - og leverer kanskje ut informasjonsmateriell. Selv om de som var her sist fra et kraftselskap brukte munnbind, så vil det å besøke mange forskjellige personer øke faren for smitte – spesielt med de nye muterte virusene.

Styret vurderer eventuelle egne tiltak.
Altså: ytterliggere en god grunn til å ikke slippe inn dørselgere i oppgangene våre!

Hilsen styret