11 jan 2021

Fremdriftsplan for nytt ladeanlegg i garasjen

Avvik og forsinkelser vil kunne forekomme

Her er foreløpig fremdriftsplan fra MERs el-installatørfirma OneCo.
Status pr. 12. januar 2021 er 37 stk. bestilte Flexiladere.
Videre informasjon og oppdateringer følger.
 

Anlegget er antatt klart for bruk i uke 10.

Styret