Endret: 11 des 2020     Opprettet: 10 des 2020

Kontroll av røykvarslere og brannslukningsapparat

På grunn av Covid-19 restriksjonene blir årets kontroll spesielt tilrettelagt. Man kan velge ett av disse alternativene:

1) Full gjennomgang som tidligere.
    Inspektøren går inn - skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt  
    slukkeutstyr
iht. NS3910. Rådgivning til beboere.

2) Kontroll uten fysisk besøk.
    Plasser slukkeutstyret (kun slukkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp
    med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når
    vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slukkeutstyret iht NS3910 og gi beboer
    ønsket antall 9V-batterier samt gi rådgivning i døren.

Der slukkeapparat står utenfor, gjennomføret Norsk Brannvern kontroll iht. alternativ 2. Er slukkeutstyr IKKE plassert utenfor døren, vil det bli ringt på.

Norsk brannvern vil minimum gå 3 ganger til beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infoskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.

Denne gangen vil vi besøke dem vi ikke fikk besøkt sist.
I tillegg vil vi bytte varslere hos dem som har bekreftet ønske om det.

Kontroll (besøk) er satt til:

Mandag 14/12 kl. 13.00 - 21.00; Oppgang 60 A-D og 62 A-C

Tirsdag  15/12 kl. 13.00 - 21.00; Oppgang 64 A-C + fellesareal

Norsk Brannvern vil i tillegg foreta en kontroll av brannsikkerheten i eventuelle fellesareal.
Styret vil få en rapport der tiltak vil bli vurdert og man blir enige om videre oppfølging.
Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret, evt. Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no
eller 32 27 35 28 kl.12:00-14:00, mandag-torsdag.

Norsk Brannvern har høye sikkerhetsrutiner når det gjelder koronasituasjonen.
De vil holde seg minimum 1 meter unna andre mennesker og benytter sikkerhetsutstyr,
inkludert antibac. Husk å vaske hender nøye i disse dager og holde dere på god avstand
fra andre mennesker. Vask gjerne hendene før og etter at dere setter ut/henter inn utstyret.
Er noen i karantene skal de ikke slippe teknikeren inn.