17 feb 2021

Nabovarsel

Bygging av sykkelsti langs Hoffsveien, igangsettes snart.

Veien utvides mellom Monolittveien og Harbitzalléen med 1,5 meters brede sykkelfelt.
Les mer om saken her: 
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/sykkeloppgradering-av-hoffsveien/#gref

Nedlastingslenke Nabovarsel: /?nid=49473