20 okt 2019

Norsk Brannvern kommer på befaring i leilighetene tirsdag 5/11 mellom kl. 17 og 21

Viktig at de får tilgang til samtlige boenheter. De som man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden får besøk mandag 11/11mellom kl.17 og 21

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle
kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av
slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt
brannsikkerhet for alle beboere.
Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på
post@norskbrannvern.no

Dokumentet kan lastes ned i denne linken: /?nid=45821