Endret: 7 des 2020     Opprettet: 6 des 2020

Nytt ladeanlegg i garasjen

Leverandørinformasjon til borettslaget og skjema for bestilling av ladeboks. Første bestillingsperiode avsluttes 7/1-2021. Last ned, fyll ut og send selv inn skjemaet.

Styret informerte kort om valg av ladeanlegg i garasjen og leverandør i forrige beboerskriv.
I forrige uke byttet Grønn Kontakt brått navn til MER, men innhold og betingelsene i avtalt leveranse forblir selvsagt uendret; https://no.mer.eco/nyheter/mer/gronn-kontakt-blir-mer/
Under og vedlagt følger generell informasjon fra MER samt skjema for bestilling av lader. Nedlastingslenken for bestillingsskjemaet fra MER finner du her; /?nid=49186
Har du to tilstøtende plasser må du spesifisere plassering av lader; plassnummer og "N"
for nord/T-banen, eller "S" for sør/Skøyen, eventuelt "N og S" ved lader på begge plasser. Bestillingsfrist er satt til 7/1-21, slik at MER får sikret leveransen før hovedinstallasjonen
er ferdig. MER ønsker å avholde et informasjonsmøte i januar om det blir praktisk mulig,
og samtidig forenelig med kommende smittevernsregler.
Styret tilstreber at dagens brukere får utbetalt varslet kompensasjon før fakturaen for
Flexiladeren forfaller. Avsluttende strømavlesning skjer rett før overgang til nytt anlegg.
 

https://no.mer.eco/ladelosning/ladeplasser-borettslag-sameie/
Vi installerer et dynamisk lastbalansert ladeanlegg i garasjen. Alle parkeringsplasser
kan tilkobles dette systemet med vår Flexilader. Å få denne montert er valgfritt, og bekostes
av den enkelte beboer. Vi gjør oppmerksom på at alle skal benytte MER ved bestilling av ladeboks. Også i fremtiden vil det kun være Flexiladeren som kan benyttes i ladeanlegget.

Dersom du ønsker å få Flexiladeren montert på din(e) parkeringsplass(er) samtidig som
felles infrastruktur installeres må du fylle ut og signere det vedlagte bestillingsskjemaet.
Ved innsending av bestilling blir du registrert hos MER. Ved endt registrering sender vi
deg en RFID ladebrikke som brukes til å låse opp ladeboksen slik den blir klarert til bruk.
Du blir fakturert for faktisk forbruk av strøm i henhold til den enhver tid gjeldende prisen
som er satt av styret. Ladebrikken kan også benyttes på MERs landsdekkende nettverk
av hurtigladere. Som Flexiladekunde hos MER får du minimum 15% rabatt når du benytter
våre hurtigladere. Du kan også laste ned MER-appen for å finne og starte lading på alle
våre offentlig tilgjengelige hurtigladere.

Det er gunstig å bestille Flexladeren innen 7. januar til kr 17.771, da prisen vil bli 19.771
ved bestilling senere. Ønsker du kreditt/betalingsutsettelse har vi en avtale med Santander.
Skriv på bestillingsskjemaet dersom du ønsker å bli kontaktet om en slik betalingsordning.
Vi fakturerer for bestilte ladere først når disse er ferdig montert og systemet satt i drift, så
betalingsforfall blir neppe før tidligst i månedsskiftet januar/februar neste år.  

Om du ennå ikke har elbil/hybrid kan du likevel bestille ladeboks nå, og la den stå inaktiv.
Da får du benyttet rabatten, og kan aktivere ladeboksen når du senere kjøper ladbar bil.
Kryss i så tilfelle av på bestillingsskjemaet at du ikke ønsker at den settes i drift. Laderen

vil da være frakoblet systemet helt til du melder fra til MER om at du vil ta den i bruk.
Og det er først da at månedskostnaden på kr 39,- begynner å løpe.

 

Med vennlig hilsen
Øyvind Hind Haug
Salgssjef Mer Norway AS
Mob: +47 90 19 41 10