16 des 2020

Tiltak i 62 B

Diverse oppgraderinger og vedlikehold

Utebelysning
Det blir montert to lys mellom 62 A og 62 B, samme type som ved adkomst
gangsti nord og på grillplassen. Vi håper vi dette kan bli gjennomført før jul.

Ujevnhet på gangfeltet mellom 62 A og 62 B
Styret vil i løpet av våren gjennomføre en oppretting av bakken mellom inngangene.
Hellingen er i dag en usikkerhet for ferdsel med f.eks. rullator.

Lekkasje fra taket i inngangen
Det har i lang tid vært lekkasje gjennom taket uten at årsaken har vært mulig
å ‘bevise’. Det antas at vannet slår inn på glasset og sidefugene ved regn og
vind fra øst/sydøst, for så å renne ned på innsiden av aluminiumskarmene..
Flere utbedringer og reparasjoner er gjennomført uten at lekkasjen er stoppet.
Styret vil derfor innhente kostnadsoverslag og vurdere å skifte hele glassfeltet;
3-lags glass, bedre åpninger for lufting etc.

Montering på vegger og dører
Styret gjennomførte i 2018 en oppussing av alle trapperommene i borettslaget med
bl.a. oppussing og maling av leilighetsdørenes ytterflate, som det er felles-skapets ansvar
å vedlikeholde. Årsaken var at beboere over tid hadde montert skruer/kroker og laget         
«hull» etc, slik at dørene ga et dårlig inntrykk av vedlikehold i borettslaget.
Det ble derfor montert en plate ved siden av døren der beboerne fritt kunne montere
ting etter eget ønske. Vaktmester melder at flere beboere, bl.a. i 62B, igjen har montert
egne ting på døren med skruer, kroker o.l. Styret ber derfor om at disse fjernes.
Borettslagets håndverker vil deretter utbedre skadene uten kostnad for beboerne.
Montering av egne ting på murveggen vil kunne tillates under forutsetning av at det
IKKE bores i veggen. Benytt heller treplugger eller tilsvarende i hullene på mursteinene. Håndverker vil etter avtale kunne hjelpe til med dette.

Blomsterpotter, vaser på gulvet
Avtale med renhold innebærer at gjenstander på gulvet IKKE fjernes ved ukentlig renhold (standard avtale for alle firmaer). Dersom beboerne ønsker planter må disse monteres på samme måte som skilt, bilder o.l. Håndverker kan bidra med innfesting.

Brann
Det skal ikke monteres eller oppbevares ting og gjenstander som kan medføre fare for brann, røykutvikling samt innsnevring eller blokkering av rømningsveier.

Styret,
16.12.2020